Securitate si Sănătate în Muncă


22.05.2020 RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA EFECTUAREA CURĂŢENIEI IN SECTORUL NON MEDICAL (.docx)

 

20.05.2020 - Acțiune de conștientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea stabilirii de programe individualizate de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, pe durata stării de alertă  (.docx)

24.04.2020 - informare SSM deplasari  (.docx)

10.09.2019 - Prevederi acte normative SSM  (.pdf)

29.06.2018 - “VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂȚI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂȘURATE DE ZILIERI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.” (.docx)

29.06.2018 - CAMPANIE NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRĂTORILOR ÎN ACTIVITĂȚIILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR (.docx)

29.06.2018 - Campanie privind VERIFICAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR REFERITOARE LA AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, CONFORM H.G. NR.1425/2006, CU MODIFICĂRILE  ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. (.docx)

27.04.2018 - Ziua Internaţională a Securității și Sănătății în Muncă din anul 2018 – ”ÎMBUNĂTĂȚIȚI SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA TINERILOR LUCRĂTORI” (poze eveniment , comunicat )

Ziua Internationala SSM SUCEAVA 2018

23.04.2018 - Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) pentru Ziua Internaţională a SSM din anul 2018 – Îmbunătăţiţi securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători (.pdf)

15.03.2018 - CAMPANIE NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRĂTORILOR ÎN ACTIVITĂȚIILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR (.docx)

15.03.2018 - METODOLOGIE REFERITOARE LA DESFĂȘURAREA CAMPANIEI NAȚIONALE PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂȚI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂȘURATE DE ZILIERI (.docx)

30.05.2017 - Actiunear. 18 - ACȚIUNE DE INFORMARE PRIVIND CONSULTAREA LUCRĂTORILOR ȘI DE VERIFICARE A ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ. (.docx) Întrebări frecvente privind Consultarea lucrătorilor, organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate și sănătate în muncă (.pdf)

22.05.2017 - Actiunea nr. 16 - INSPECȚII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR (.docx)

21.04.2017 - Ziua Internaţională a SSM din anul 2017 – Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de SSM (.zip)

02.03.2017 - Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locurile de munca (legislatie, regulamente europene, modele pentru adresa de comunicare către ITM Suceava a listei substanţelor şi preparatelor chimice periculoase deţinute de angajatori etc) zip ) Model recomandat pentru adresa inaintare Lista agenti chimici la ITM (.docx)

31.08.2016 - Autorizarea SSM - cadru legal (.doc)

31.08.2016 - Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ( .doc)

31.08.2016 Declarație pe propria raspundere (.doc)

25.05.2016 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi ( 1-9 lucratori ) ( Adresa pdf , Chestionar doc )

28.04.2016 Acţiunea II / 4 din PROGRAMUL DE ACŢIUNI al I.T.M. Suceava pentru anul 2016 – CAMPANIE NAȚIONALĂ DE COMBATERE A RISCURILOR DE CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME ȘI SURPĂRI DE MALURI PE ȘANTIERELE FIXE ȘI MOBILE (.doc)

28.04.2016 - Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate în MuncăCampanie OIM Stresul profesional - o provocare colectiv 28 aprilie 2016 ( doc )

11.04.2016 - Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică  (informare)

11.04.2016 - Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile cu locuri de muncă verzi recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile (informare)

08.05.2015 - Fisa angajator evaluare riscuri( FISA.PDF)

30.04.2014 - Campania europeană pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel 2014 ( Informare, Napo in "Nu e deloc de ras", Slic 2014 , EU - SLIC 2014)

02.04.2014 CONCURS CU ELEVII PE TEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - "STIU SI APLIC 2014" . Intrebari pregatire concurs judetean

21.03.2014 CONCURS CU ELEVII PE TEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - "STIU SI APLIC 2014" . Formulare


29.04.2013 CONCURS CU ELEVII PE TEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - "STIU SI APLIC" . Anunt Formular inscriere / Regulament

01.03.2013 - Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.  CHESTIONAR* privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi  sănătate în muncă (pdf , doc)


12.02.2013 - Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.  CHESTIONAR* privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi  sănătate în muncă (pdf, doc)


Vizualizari: 14718