Securitate si Sănătate în Muncă


10.05.2022 Ziua SSM 2022 (pdf)

06.07.2020  Informare privind riscurile de explozie (.docx)

03.07.2020  REACH şi SSM (.pdf)

03.07.2020 Ghid privind fișele cu date de securitate și scenariile de expunere (.pdf)

22.05.2020 RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA EFECTUAREA CURĂŢENIEI IN SECTORUL NON MEDICAL (.docx)

 

20.05.2020 - Acțiune de conștientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea stabilirii de programe individualizate de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, pe durata stării de alertă  (.docx)

24.04.2020 - informare SSM deplasari  (.docx)

10.09.2019 - Prevederi acte normative SSM  (.pdf)

29.06.2018 - “VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂȚI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂȘURATE DE ZILIERI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.” (.docx)

29.06.2018 - CAMPANIE NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRĂTORILOR ÎN ACTIVITĂȚIILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR (.docx)

29.06.2018 - Campanie privind VERIFICAREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR REFERITOARE LA AUTORIZAREA FUNCȚIONĂRII DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, CONFORM H.G. NR.1425/2006, CU MODIFICĂRILE  ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. (.docx)

27.04.2018 - Ziua Internaţională a Securității și Sănătății în Muncă din anul 2018 – ”ÎMBUNĂTĂȚIȚI SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA TINERILOR LUCRĂTORI” (poze eveniment , comunicat )

Ziua Internationala SSM SUCEAVA 2018

23.04.2018 - Campania Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) pentru Ziua Internaţională a SSM din anul 2018 – Îmbunătăţiţi securitatea şi sănătatea tinerilor lucrători (.pdf)

15.03.2018 - CAMPANIE NAȚIONALĂ PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INSTRUIREA ȘI INFORMAREA LUCRĂTORILOR ÎN ACTIVITĂȚIILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR (.docx)

15.03.2018 - METODOLOGIE REFERITOARE LA DESFĂȘURAREA CAMPANIEI NAȚIONALE PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 52/2011 PRIVIND EXERCITAREA UNOR ACTIVITĂȚI CU CARACTER OCAZIONAL DESFĂȘURATE DE ZILIERI (.docx)

30.05.2017 - Actiunear. 18 - ACȚIUNE DE INFORMARE PRIVIND CONSULTAREA LUCRĂTORILOR ȘI DE VERIFICARE A ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII COMITETELOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ. (.docx) Întrebări frecvente privind Consultarea lucrătorilor, organizarea şi funcţionarea comitetelor de securitate și sănătate în muncă (.pdf)

22.05.2017 - Actiunea nr. 16 - INSPECȚII PRIVIND VERIFICAREA MĂSURILOR STABILITE PRIN PROCESELE VERBALE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR (.docx)

21.04.2017 - Ziua Internaţională a SSM din anul 2017 – Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de SSM (.zip)

02.03.2017 - Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici la locurile de munca (legislatie, regulamente europene, modele pentru adresa de comunicare către ITM Suceava a listei substanţelor şi preparatelor chimice periculoase deţinute de angajatori etc) zip ) Model recomandat pentru adresa inaintare Lista agenti chimici la ITM (.docx)

31.08.2016 - Autorizarea SSM - cadru legal (.doc)

31.08.2016 - Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ( .doc)

31.08.2016 Declarație pe propria raspundere (.doc)

25.05.2016 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi ( 1-9 lucratori ) ( Adresa pdf , Chestionar doc )

28.04.2016 Acţiunea II / 4 din PROGRAMUL DE ACŢIUNI al I.T.M. Suceava pentru anul 2016 – CAMPANIE NAȚIONALĂ DE COMBATERE A RISCURILOR DE CĂDERI DE LA ÎNĂLȚIME ȘI SURPĂRI DE MALURI PE ȘANTIERELE FIXE ȘI MOBILE (.doc)

28.04.2016 - Ziua Mondială pentru Securitate şi Sănătate în MuncăCampanie OIM Stresul profesional - o provocare colectiv 28 aprilie 2016 ( doc )

11.04.2016 - Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică  (informare)

11.04.2016 - Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile cu locuri de muncă verzi recuperare-reciclare deşeuri, producere energie electrică din surse regenerabile (informare)

08.05.2015 - Fisa angajator evaluare riscuri( FISA.PDF)

30.04.2014 - Campania europeană pentru prevenirea alunecărilor şi căderilor la acelaşi nivel 2014 ( Informare, Napo in "Nu e deloc de ras", Slic 2014 , EU - SLIC 2014)

02.04.2014 CONCURS CU ELEVII PE TEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - "STIU SI APLIC 2014" . Intrebari pregatire concurs judetean

21.03.2014 CONCURS CU ELEVII PE TEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - "STIU SI APLIC 2014" . Formulare


29.04.2013 CONCURS CU ELEVII PE TEME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA - "STIU SI APLIC" . Anunt Formular inscriere / Regulament

01.03.2013 - Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.  CHESTIONAR* privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi  sănătate în muncă (pdf , doc)


12.02.2013 - Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate.  CHESTIONAR* privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi  sănătate în muncă (pdf, doc)


Vizualizari: