Formulare

Potrivit Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr. 826/2014 cu modificările ulterioare, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, efectuează prestări de servicii în domeniul relaţiilor de muncă la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate şi a altor entităţi constituite în condiţiile legii.

Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate şi de la alte entităţi constituite în condiţiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv:

    - eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002;

    - eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori;

    - furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii, constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011, respectiv Hotărârii Guvernului nr. 905/2017,  privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

Contravaloarea prestărilor de servicii, se suportă de către beneficiarii acestora şi se virează în contul de trezorerie sau se achită la casieria inspectoratului teritorial de muncă ce efectuează prestarea serviciului.

Prestările de servicii se efectuează numai după confirmarea achitării tarifului.

Prin excepţie, în condiţiile în care prin lege se precizează că prestările de servicii trebuie efectuate de îndată ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioară realizării acestora.

În situaţia în care vă adresaţi Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava cu această solicitare şi doriţi să efectuaţi plata prin virament bancar, contul de trezorerie este: 

 CONT IBAN: RO18TREZ5915032XXX005345 și COD FISCAL:4244890

 

Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular și cu privire la alte aspecte legate de motivarea colectării informației.(.pdf)

Relatii de muncă

03.01.2023 MODEL - Contract Individual de Munca  docx ( nu se mai inregistreaza la ITM Suceava in forma scrisa de la 01.01.2011)

28.04.2022 - Model adeverinta vechime pentru angajatori (.docx

16.09.2020 - Formular solicitare parola ( docx)

16.09.2020 - Anexa 2 zilieri (.doc)

14.03.2018 - Formular informare prestare servicii REGES / Revisal (.doc)

14.03.2018 - Formular informare reziliere prestare servicii REGES / Revisal (.doc)

16.02.2018 - Raspuns realizare măsuri (.doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precizari privind prevederile derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (.pdf)


07.12.2017 - Formulare aplicare legea 82/2017

Formular informativ convocare alegere reprezentanti ai salariatilor (.doc)

Formular informativ privind PROCES-VERBAL PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANTILOR ANGAJATILOR (.doc)

Formular informative privind imputernicire reprezentant (.doc)

Notificare de initiere de negociere (.doc)

PROCES VERBAL DE NEGOCIERE SALARIALA (.doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2016  - ADRESA INAINTARE REGISTRU  (.doc

31.08.2016 -  Imputernicire eliberare parola itm online (.doc)

31.08.2016 -  Imputernicire schimbare parola itm ONLINE (.doc) // + Locatia Secretariat

31.08.2016 -  CERERE ELIBERARE CARNET DE MUNCA (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: In functie de numarul solicitarilor la momentul respectiv in ordinea cronologică a depunerii cererilor conform principiului „primul venit, primul servitLocatie: Camera 7

17.10.2016  - Cerere recuperare baza de date REVISAL  (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: Conform termenelor legale Locatie: Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2016 -  CERERE ELIBERARE ADEVERINTA DE VECHIME (.doc)

31.08.2016 -  CERERE REVISAL PF (.doc)

31.08.2016 -  CERERE REVISAL PJ  (.doc)

Cost: 20 lei / Timp prelucrare: in maxim 15 zile conf. H.G. 500/2011  Locatie: Camera 7 / Secretariat /Casierie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.08.2016 -  Cerere cumparare registrul de zilieri (.doc)

Cost: 81.87 lei / Timp prelucrare: In functie de numarul solicitarilor la momentul respectiv in ordinea cronologică a depunerii cererilor conform principiului „primul venit, primul servit”  Locatie: Camera 7 / Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 31.08.2016 - Depunere copie registru de zilieri (.doc)

 29.06.2018 - Sesizare model 2018 (.doc)

 31.08.2016 - Informare munca de noapte (.doc)

 31.08.2016 - Cerere amanare control (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: conform termenelor legale Locatie: Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.08.2016 -  COMUNICARE PRIVIND DETASAREA SALARIATILOR (.docx) Anexe detasare engleza. (.docx) DIRECTIVA 2014/67/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014 (pdf)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: conform termenelor legale Locatie: Secretariat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- MODEL - Contract Individual de Munca  docx ( nu se mai inregistreaza la ITM Suceava in forma scrisa de la 01.01.2011)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.08.2012

Securitatea și sănătatea în muncă


31.08.2016 - Autorizarea SSM - cadru legal (.doc)

31.08.2016 - Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca ( .doc)

31.08.2016 Declarație pe propria raspundere (.doc)

22.08.2016 - Formulare pentru comisia de abilitare si avizare teritoriala Suceava  zip

31.08.2016 - Cerere amanare control (.doc)

16.04.2014 - Model comunicare eveniment- editabil  xls


19.08.2013 - Chestionar de evaluare RM + SSM. Chestionar de opinie.  zip

18.02.2013 - Model raport de activitate al serviciului extern de prevenire si protectie  zip

10.05.2012 - FIAM

10.05.2012 - Formular declaratie pe propria raspundere pentru viza anuala

10.05.2012 - Declaratie prealabila

10.05.2012 - Autorizare materiale explozive

Relații cu publicul

01.09.2016 - Cerere tip solicitare informatii de interes public  (.doc)

01.09.2016 - Reclamatie administrativa - model 1 (.doc)

01.09.2016 - Reclamatie administrativa - model 2 (.doc)

Cost: 0 lei / Timp prelucrare: conform termenelor legale Locatie: Secretariat / Camera 5


Vizualizari: