Inspectia Muncii


h_im Înfiinţată şi organizată în baza Legii nr. 108/1999 şi a H.G. nr. 767/1999, cu modificările şi completările ulterioare, are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţiilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

 1. controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, precum si protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite;
 2. coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a unitatilor infiintate potrivit art. 6 alin. (1) din Regulamentul de Organizare si Functionare;
 3. reprezinta Ministerul Muncii si Protectiei Sociale ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;
 4. elaboreaza programele anuale de actiuni si de inspectie pentru implementarea politicii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in domeniu;
 5. elaboreaza metode si proceduri unitare de inspectie a muncii;
 6. controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre agentul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;
 7. organizeaza sistemul informational necesar activitatii proprii;
 8. face propuneri in vederea initierii si elaborarii de proiecte de acte normative in domeniu;
 9. organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionarea pregatirii personalului propriu;
 10. organizeaza activitatea de formare a persoanelor cu atributii in domeniu, angajate la persoanele fizice si juridice;
 11. coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;
 12. gestioneaza veniturile realizate din consultanta, asistenta de specialitate si din alte prestatii si servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision si alte venituri obtinute conform prevederilor legale;
 13. controleaza in limita competentelor, modul de aplicare a prevederilor legale in domeniu, inclusiv la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice;
 14. elaboreaza anual propuneri pentru proiectul bugetului de stat pe care il inainteaza la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale spre aprobare;
 15. elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea extrabugetara.

 


Vizualizari: