Integritate Institutionala

 

  • Cod etic / deontologic / de conduită
 
  • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei şi destinaţia acestora
 
  • Declarație privind asumarea unei agende de integritate organizațională 2021-2025 (.pdf)

  • Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale , principiile , obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei nationale anticoruptie 2016 -2020 (.pdf)
 
  • Planul de integritate al instituţiei (.pdf)
 
  • Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismele de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
 
  • Situaţia incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

Vizualizari: