Legislatie

 

HOTĂRÂRE nr. 259 din 23 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 (.pdf)

LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 republicata (.pdf)

LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017  - a prevenirii (.doc )

HOTĂRÂREA nr. 33 din 25 ianuarie 2018  privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum şi a modelului planului de remediere (.doc)

ANEXA nr. 1 - CONTRAVENŢIILE care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017 şi care privesc activitatea ITM-ului - compartiment Control Relaţii de Muncă(.doc)

ANEXA nr. 2  la HG 33/2018 Plan Remediere (.doc)

HOTARARE nr. 11 din 16 ianuarie 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*actualizată*)(**republicată**)pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

HOTĂRÂRE nr. 1.377 din 18 noiembrie 2009 (*actualizată*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

HOTĂRÂRE nr. 537 din 7 iunie 2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii ;

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite ;


HOTĂRÂRE nr. 504 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei ;

LEGE nr. 284 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în munca

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Vizualizari: