ITM SUCEAVA

Cont plati servicii  Notificare GDPR  Certificat Energetic

 

COD FISCAL:4244890 CONT IBAN: RO18TREZ5915032XXX005345

Informatii  privind legea prevenirii 270/2017

Guvernare transparenta deschisa si participativa

Informare inregistrare registrul electronic de evidență a salariaților și obținerea parolei prin email (.pdf)\

      Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță programate, în perioada 07.04.2023 ora 14:00 - 08.04.2023 ora 14:00,  portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților va fi indisponibil. Incepând cu data de 10 aprilie 2023, va fi disponibilă o nouă versiune a aplicației Revisal, 6.0.9.  După această dată, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validat prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să se efectueze o copie de siguranță a bazei de date. (Instrumente -> Export Angajator)

 

Pentru actualizarea aplicației Revisal, este recomandat să urmareasca instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare.

 


Conform HG905/2017 Art. 6  "Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a transmite datele in registru la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala se afla sediul/domiciliul angajatorului, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

 

Conform procedurii operationale interne a Inspectiei Muncii documentele vor fi primite cu până la o oră înainte de terminarea programului normal de lucru și se vor înregistra cel târziu în următoarea zi lucrătoare.Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava (I.T.M.  Suceava) este o institutie publica, aflata în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Inspectiei Muncii, prin care se exercita atributii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii în munca la nivelul judetului Suceava. Inspectoratul exercita controlul aplicarii unitare a  prevederilor legale în  domeniile sale de competenta la toate persoanele juridice si fizice din sectorul public, mixt, privat si la alte categorii de angajatori.  Inspectoratul, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesati servicii de consultanta  si asistenta de specialitate pe domeniile de competenta, în conditiile legii.

Regulament de organizare si functionare al ITM SUCEAVA 2024

Organigrama ITM SUCEAVA

Codul de conduita al functionarilor publici


Vizualizari: