Comunicate de presa

Comunicate de presa Inspecţia Muncii

 Comunicate de presa ministerul muncii

27.03.2024 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna februarie 2024 (.docx)

27.03.2024 Acțiunea privind respectarea prevederilor legale de securitate și sănătate în activitatea de manipulare manuală/mecanizată a coletelor și corespondenței”. (.docx)

 

27.03.2024  Campanie de informare şi conştientizare a prevederilor Legii nr. 367/2022 privind Dialogul Social, cu modificările şi completările ulterioare (.docx)

07.03.2024 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna ianuarie 2024 (docx)

07.03.2024 RAPORT privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în anul 2023 (.docx)

12.02.2024 Campanie naţionalã de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici şi mijlocii (.docx) (.fisa suport)

18.01.2024 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna decembrie 2023 (docx)

11.01.2024 Acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice. (docx)

21.12.2023 Campania desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în perioada 27.10.2023 - 15.12.2023 a vizat acțiuni de control privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății în muncă, la angajatori care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: centre rezidențiale medico – sociale, centre rezidențiale de îngrijiri paleative, cămine pentru persoane vârstnice, centre de tip respiro/centre de criză, locuințe protejate, centre de îngrijire și asistență, centre de abilitare și reabilitare, centre pentru viață independentă.(docx)

21.12.2023 Campania pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare forță de muncă în străinătate (docx)

19.12.2023 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna noiembrie 2023 (docx)

22.11.2023 Campania privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto(lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931- Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători. (docx)

22.11.2023 Campania naţională în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă şi călători, privind  respectarea de către angajatori şi lucrători a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă.(docx)

22.11.2023 Campania pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL.(docx)

29.08.2023 Campania pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL. (.docx)

25.04.2023 Proiectului tehnic aferent REGES-ONLINE este în consultare publică (.docx)

21.06.2023 Campania pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor - cod CAEN 41, 42, 43 (.docx)

08.06.2023 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna mai 2023 (.docx)

28.04.2023 RAPORTprivind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în anul 2022 (*.docx)

24.03.2023 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna februarie 2023 (docx)

16.03.2023 CAMPANIA NAȚIONALĂ DE VERIFICARE A MODULUI DE RESPECTARE A CERINȚELOR MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA  LUCRĂRILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR – cod CAEN 41, 42, 43, acțiune cuprinsă în “Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei  Muncii pe anul 2023”. (.docx)

16.03.2023  Campanii de control, privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă și campania privind respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unitățile de producere a energiei electrice. (docx)

28.02.2023 Acțiune de  verificare a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.(.docx)

21.02.2023 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna ianuarie 2023 (docx)

06.10.2022 Intalnire de lucru angajatori - comunicat de presa (.docx)

06.10.2022 Rezultat campania privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare(.docx)

16.09.2022 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna august 2022  (.docx)

30.06.2022 Măsuri pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă care lucrează în perioadele cu temperaturi ridicate extreme (.docx)

24.02.2022 RAPORTprivind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în anul 2021 (*.docx/*.pdf)

23.03.2022 - Precizări cu privire la Procedura de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina (.doc)

18.03.2022 - Rezultate Campania de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 (.doc)

17.03.2022 - Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna FEBRUARIE 2022 (.doc)

11.03.2022 - Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730 (.doc)

28.02.2022 - Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarata la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul depozite – cod CAEN 5210 (.doc)

25.02.2022 Raport privind accesul la informatii de tip public anul 2021 (.pdf)

17.01.2022 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna decembrie 2021  (.docx)

23.12.2021 - Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă dispozițiile legale în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate-cod CAEN 4724 (.docx)

23.12.2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă a finalizat ultima etapă în realizarea acțiunilor din Programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2021.(.docx)

23.12.2021 Inspectoratul Teritorial de Muncă a finalizat ultima etapă în realizarea acțiunilor din Programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2021.(.docx)

23.12.2021 Campania Naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care își desfășoară activități ca servicii externe de prevenire și protecție – cod CAEN 7490 (.docx)

23.12.2021 Precizări cu privire la măsurile ce se impun a fi luate de către cetățenii români ce urmează să se deplaseze în provincia Antwerpen din Regatul  Belgiei, în vederea  desfășurării unor activități agricole.(.docx)

15.12.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna noiembrie 2021  (.docx)

11.11.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna octombrie 2021  (.docx)

21.10.2021 Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul protecție și gardă – cod CAEN 801, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate (.docx)

20.10.2021 Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare (.docx)

16.10.2021 Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate (.docx)

15.10.2021 Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul activități de poștă și de curier – cod CAEN 53, parte a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate (.docx)

14.10.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna septembrie 2021  (.doc)

19.09.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna august 2021  (.doc)

21.08.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna iulie 2021  (.doc)

10.07.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna iunie 2021  (.doc)

23.06.2021 Măsuri pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă care lucrează în perioadele cu temperaturi ridicate extreme (.docx)

14.06.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna mai 2021  (.doc)

21.05.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna aprilie 2021 (.doc)

28.04.2021 Campania Națională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare forță de muncă în străinătate (.docx)

28.04.2021 Campania Națională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari (.docx)

22.03.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna FEBRUARIE 2021 (.docx)

22.03.2021 Muncă sezonieră în strainatate, cetateni români care intentioneaza să muncească în strainătate (.docx)

22.03.2021 CAMPANIA NAȚIONALĂ DE VERIFICARE A MODULUI DE RESPECTARE A CERINȚELOR MINIME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA LUCRĂRILE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR, acțiune cuprinsă în “Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei  Muncii pe anul 2021”. (.docx)

26.02.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna ianuarie 2021  (.docx)

21.01.2021 Măsuri pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă care lucrează în perioadele cu temperaturi scăzute extreme (docx)

14.01.2021 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna decembrie 2020 (.doc)

09.12.2020 Comunicat temperaturi scazute (docx)

14.11.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna Noiembrie 2020 (.doc)

20.10.2020 28.901 acţiuni de control şi amenzi în valoare de 3.753.600 de lei aplicate de inspectorii de muncă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 55/2020 (.docx)

14.10.2020 Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, la angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii de activitate:
* fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107;
* întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452. (.docx)

14.10.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna Septembrie 2020 (.doc)

23.09.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna August 2020 (.doc)

30.06.2020  - Comunicat de presa produse chimice (.docx)


27.05.2020 Campania Naţională pentru verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului 384/2001. (.doc)

27.05.2020 Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile construcții - cod CAEN 41, 42, 43 și întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452.(.doc)

22.05.2020 Inspectorul general de stat, Mihai Nicolae Ucă, după vizita de lucru în Republica Federală Germania: Verificările în teren vor continua atât în România, cât și în Germania (.docx)

 08.04.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna februarie 2020 (.docx)

08.04.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna februarie 2020 (.docx)

30.03.2020 INFORMARE privind prevenirea infectiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă (.lnk)

13.03.2020 MĂSURI SPECIALE DE CONTROL ŞI PREVENIRE A INFECŢIEI VIRALE CU COVID – 19(doc)

03.03.2020 RAPORT DE ACTIVITATE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2019 (.doc)

21.02.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna IANUARIE 2020 (.doc)

21.02.2020 CAMPANIA NAȚIONALĂ PRIVIND OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR DE A IMPLEMENTA, PE BAZA PRINCIPIILOR GENERALE DE PREVENIRE, MĂSURILE NECESARE PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI PROTECȚIA LUCRĂTORILOR CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN ȘANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE (.doc)

20.02.2020 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de munca si securitate şi sănătate în muncă în luna DECEMBRIE 2019 (.doc)

23.01.2020Inspecția Muncii anunță Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020, care cuprinde principalele campanii și acțiuni care vor fi realizate la nivel național (.pdf)

2019

31.12.2019 Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională(.doc)

31.12.2019 Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislația muncii și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României (.doc)

20.12.2019 Inspecția Muncii lansează aplicația mobilă denumită „Inspectia Muncii”, ca instrument de lucru util angajatorilor care folosesc zilieri în activitatea pe care o desfășoară (docx)

14.12.2019 Comunicat de presa Inspectia Muncii (.pdf)

13.12.2019 Acţiunea de control pentru verificarea modului în care angajatorii care desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la intervențiile ocazionale. (.doc)

13.12.2019 Formarea timpurie a deprinderilor de securitate și sănătate în muncă (.doc)

18.10.2019 Dantes Nicolae Bratu revine de astăzi, 18 octombrie 2019, la conducerea Inspecţiei Muncii (.doc)

07.11.2019  Comunicat activitate septembrie 2019 (.doc)

04.10.2019  Campanie de informare a angajatorilor care au străini angajați sau care sunt interesați în acest demers (.doc)

25.09.2019 Modul în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în instituțiile de administrație publică. Întâlnire cu reprezentanții instituțiilor publice din județ (.doc)

25.09.2019  Comunicat activitate august 2019 (.doc)

19.08.2019  Comunicat activitate iulie 2019 (.doc)

13.08.2019 Comunicat privind legea nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (.docx)

18.07.2019 Comunicat privind utilizarea substanțelor   chimice periculoase în procesele tehnologice (.doc)

18.07.2019  Comunicat campanie constructii 2019 (.doc)

18.07.2019  Comunicat activitate iunie 2019 (.doc)

30.05.2019 Comunicat activitate aprilie 2019 (.doc)

20.05.2019 - Concurs pe teme de securitate și sănătate în muncă ”Știu și aplic”  (.doc)

09.05.2019 Comunicat Transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic (.doc)


24.04.2019 Acțiunea de informare și conștientizare cu privire la respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și internshipul. (.doc)

05.04.2019 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 (.doc)

26.03.2019 Comunicat activitate februarie 2019 (.doc)

26.03.2019 RAPORT DE ACTIVITATE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2018 (.doc)


2018

28.09.2018 Comunicat activitate august 2018 (.doc)

22.06.2018 - CAMPANIA NAȚIONALĂ privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările  și completările ulterioare, din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2018. (docx)

22.06.2018 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă – securitate şi sănătate în muncă în luna mai 2018 (.docx)

07.06.2018  - Campania Națională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari (.docx)

07.06.2018 - Valente culturale 2018 (.pdf)

07.06.2018 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă – securitate şi sănătate în muncă în luna aprilie 2018 (.docx)

11.05.2018 Campanie de informare a angajatorilor care au străini angajați sau care sunt interesați în acest demers (.doc)

Programul desfășurării activităților de informare va fi următorul:

-  14.05.2018 ora 11.00 în Municipiul Fălticeni la Sala *Pictor Aurel Băeșu* din incinta Muzeului de Artă *Ion Irimescu*;

-  15.05.2018 ora 11.00 în  Municipiul Rădăuți la Biblioteca *Tudor Flondor* din Piața Unirii;

-  16.05.2018 ora 11.00 în Municipiul Câmpulung Modovenesc la sediul Primăriei;

- 18.05.2018 ora 11.00 în Municipiul Suceava la Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene.

27.04.2018 Ziua Internaţională a Securității și Sănătății în Muncă din anul 2018 –

”ÎMBUNĂTĂȚIȚI SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA TINERILOR LUCRĂTORI” (.doc)

27.04.2018 Comunicat activitate martie 2018 (.doc)

04.04.2018 Legea nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (.doc)


04.04.2018 AVERTISMENT privind munca în străinătate prin intermediul agenților de plasare forță de muncă  (.doc)

04.04.2018 Legea nr. 270/2017 a prevenirii (.doc)

03.04.2018 RAPORT privind activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în anul 2017 (.doc)

23.03.2018 Măsuri pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă care lucrează în perioadele cu temperaturi scăzute extreme (.doc)

23.03.2018 Comunicat campanie silvicultură SSM (.docx)

14.03.2018 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă – securitate şi sănătate în muncă în luna februarie 2017 (.doc)

14.03.2018 Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniul relaţiilor de muncă – securitate şi sănătate în muncă în luna ianuarie 2017 (.doc)

14.03.2018 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2017 (.doc)

30.01.2018 Comunicat campanie straini (.doc)

30.01.2018 Comunicat activitate decembrie 2017 (doc)

2017

11.12.2017 Comunicat aplicare oug 82/2017 (.doc)

11.12.2017 Comunicat SSM 1 (.doc)

11.12.2017 Comunicat SSM 2 (.doc)

11.12.2017 Informari (hg82.pdf, modificari HG 500.pdf, .Actiune informare munca la negru.pdf, principalele obligatii.pdf)

24.10.2017 Comunicat campanie zilieri 2017 (.doc)

17.10.2017 Comunicat activitate septembrie 2017 (.doc)

02.10.2017 - RAPORT TRIMESTRIAL Trimestrul I – 2017 pentru respectarea obiectivului specific nr. 5.3. acțiunea principală nr.7 din HG 583-2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 (.doc)

02.10.2017 - RAPORT TRIMESTRIAL Trimestrul II – 2017 pentru respectarea obiectivului specific nr. 5.3. acțiunea principală nr.7 din HG 583-2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 (.doc)

17.09.2017 Comunicat activitate august 2017 (.doc)

ATENTIONARE COD PORTOCALIU - TEMPERATURI RIDICATE (.doc)

18.08.2017 - Precizari Ordonanța de Urgență nr. 53/2017 intrată în vigoare în data de 7 august 2017, care modifică și completează Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (.pdf ) Legea 53/2017 (.pdf ) Legea 53/2003 - cu modificarile incluse (.pdf )

17.08.2017 Comunicat activitate iulie 2017 (.doc)


03.08.2017 - ATENTIONARE COD PORTOCALIU - TEMPERATURI RIDICATE (.doc)

31.07.2017 - Campanie Națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul serviciilor de spălătorie auto (.doc)

31.07.2017 - RAPORT asupra activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în anul 2016, publicat în conformitate cu prevederile art.5 alin. (3) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare (.doc)

24.07.2017 - Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată (.doc)

19.07.2017 - Campania Națională privind identificarea și combaterea munciii nedeclarate și respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum și securitatea și sănătatea în muncă la societăți care au ca obiect de activitate protecție și gardă cod CAEN 8010 (.doc)

17.07.2017 Comunicat activitate iunie 2017 (.doc)

29.06.2017 - Campania națională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile prelucrării și conservării cărnii, prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, fabricării produselor lactate și a brânzeturilor, precum și în domeniul comercializării acestora (.doc)

29.06.2017 Comunicat - Măsuri pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă care lucrează în perioadele cu temperaturi ridicate extreme (.doc)

13.06.2017 Comunicat activitate mai 2017 (.doc)

12.06.2017 Campanie verificare masuri PV SSM (.doc)

31.05.2017 Campanie in domeniul constructiilor mai 2017 (.doc)

19.05.2017 Comunicat activitate aprilie 2017 (.doc)

19.05.2017 Comunicat activitate martie 2017 (.doc)

19.05.2017 Ziua Internaţională a SSM din anul 2017 – Optimizaţi colectarea şi utilizarea datelor de SSM (.doc)

19.05.2017 Comunicat activitate februarie 2017 ( Vizualizari: